biegunowe

Encyklopedia PWN

elipsa
[gr. élleipsis ‘mniej’, ‘niedomiar’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których suma odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska elipsy) jest stała i równa 2a: F1M + F2M = 2a (przy czym 2a > F1F2).
kontynent na półkuli południowej rozciągający się w środkowej części Antarktyki koncentrycznie wokół bieguna geograficznego;
mat. pojęcie geometrii rzutowej;
elipsoida obrotowa spłaszczona, najbardziej zbliżona kształtem do powierzchni geoidy na całej Ziemi.
Amundsen Roald Wymowa, ur. 16 VII 1872, Borge, zm. po 19 VI 1928, Arktyka,
norweski badacz polarny, zdobywca południowego bieguna geograficznego, jeden z największych odkrywców nowszych czasów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia