biegunową

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej;
mat. uporządkowana para liczb rzeczywistych r i φ, określająca położenie dowolnego punktu M na płaszczyźnie: r jest odległością punktu M od początku układu O (biegun), natomiast φ, zwana niekiedy amplitudą — miarą kąta zawartego między ustaloną półprostą o początku w O (oś biegunowa OX) a wektorem wodzącym punktu M (kąt ten jest kątem skierowanym dodatnio zorientowanym;
biol. region cytoplazmy w tylnej części oocytu i zarodka owadów, z którego powstają gonocyty;
zool. ziarna występujące w centrolecytalnych jajach owadów na obszarze cytoplazmy biegunowej, warunkujące powstawanie pierwotnych komórek płciowych.
astr. kątowa odległość punktu (np. gwiazdy) na sferze niebieskiej od bieguna świata;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia