biegu prostym

Encyklopedia PWN

metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
mechanizm przenoszący ruch obrotowy z wału czynnego (napędzającego) na wał bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości lub momentu obrotowego.
Ford Henry Wymowa, ur. 30 VII 1863, Dearborn (hrab. Wayne, stan Michigan), zm. 7 IV 1947, tamże,
amerykański konstruktor samochodów i przemysłowiec.
zespół środków pierwotnie głosowych, wtórnie także innych (jak pismo czy różnego rodzaju sygnalizacje), służących ludziom do porozumiewania się.
ortodroma
[gr. orthós ‘prosty’, ‘słuszny’, ‘prawdziwy’, drómos ‘bieg’],
najkrótsza linia łącząca 2 punkty na zakrzywionej powierzchni i na niej leżąca;
fiz. płaszczyzny układu optycznego, które przekształcają się na siebie bez zmiany wielkości i bez odwrócenia obrazu (tj. takie, że jeżeli w jednej z nich leży przedmiot, to w drugiej powstaje jego obraz prosty tej samej wielkości);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia