bezpośredniości

Encyklopedia PWN

Lu You, Lu Ju, ur. 1125, Shanyin, zm. 1210,
chiń. poeta i prozaik;
podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, mające na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia