bezpośredniości

Encyklopedia PWN

sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
Wolska Maryla (Maria), z domu Młodnicka, pseud. m.in. Zawrat, D-mol, ur. 13 III 1873, Lwów, zm. 25 VI 1930, tamże,
matka Beaty Obertyńskiej, poetka;
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
filoz. środki poznania zewnętrznego i bezpośredniego.
dział historii antycznej poświęcony kompleksowemu badaniu cywilizacji etruskiej.
Gonçalves
[gąsạlwəsz]
Egito, ur. 8 IV 1922, Matozinhos, zm. 29 I 2001, Porto,
poeta portugalski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia