bezpośredniości

Encyklopedia PWN

reguła prawna, w myśl której organ procesowy powinien zetknąć się ze środkiem dowodowym osobiście (→ procesowe zasady).
rozróżniano pojęcia bezpośredniości państw. (Reichsunmittelbarkeit) oraz stanów państw. (Reichsstände) w ustroju I Rzeszy, ukształtowanym XIV–XV w.;
Baba Feghani, Baba Fighani, ur. 2. poł. XV w., Sziraz, zm. 1519, Meszhed,
poeta perski;
Ibarbourou Juana de, właśc. J. Fernández Morales, ur. 8 III 1895, Melo, zm. 14 VII 1979, Montevideo,
poetka urugwajska;
parlament
[fr. < łac.],
naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów.
gł. reguły prawne obowiązujące organy i osoby biorące udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
Wolska Maryla (Maria), z domu Młodnicka, pseud. m.in. Zawrat, D-mol, ur. 13 III 1873, Lwów, zm. 25 VI 1930, tamże,
matka Beaty Obertyńskiej, poetka;
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
filoz. środki poznania zewnętrznego i bezpośredniego.
dział historii antycznej poświęcony kompleksowemu badaniu cywilizacji etruskiej.
Gonçalves
[gąsạlwəsz]
Egito, ur. 8 IV 1922, Matozinhos, zm. 29 I 2001, Porto,
poeta portugalski;
Lu You, Lu Ju, ur. 1125, Shanyin, zm. 1210,
chiń. poeta i prozaik;
podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, mające na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Słownik języka polskiego PWN

bezpośredni
1. «dotyczący kogoś lub czegoś wprost»
2. «znajdujący się bardzo blisko, niczym nieprzedzielony»
3. «naturalny, prosty, szczery»

• bezpośredniość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia