bezpośredniości

Encyklopedia PWN

reguła prawna, w myśl której organ procesowy powinien zetknąć się ze środkiem dowodowym osobiście (→ procesowe zasady).
rozróżniano pojęcia bezpośredniości państw. (Reichsunmittelbarkeit) oraz stanów państw. (Reichsstände) w ustroju I Rzeszy, ukształtowanym XIV–XV w.;
Baba Feghani, Baba Fighani, ur. 2. poł. XV w., Sziraz, zm. 1519, Meszhed,
poeta perski;
Ibarbourou Juana de, właśc. J. Fernández Morales, ur. 8 III 1895, Melo, zm. 14 VII 1979, Montevideo,
poetka urugwajska;
parlament
[fr. < łac.],
naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów.
gł. reguły prawne obowiązujące organy i osoby biorące udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia