bezpośrednie

Encyklopedia PWN

językozn. człony, na które można w jednej procedurze podzielić daną konstrukcję gramatyczną (wyraz, zdanie lub inną strukturę, np. frazeologizm);
barwniki syntet. osadzające się bezpośrednio (bez pomocy zapraw) na włóknach roślinnych z wodnych roztworów barwnika;
nakłady kapitałowe na środki trwałe.
ekon. koszty konkretnych wyrobów określone na podstawie pierwotnej dokumentacji.
podatki nakładane na dochód lub majątek podatnika (np. podatek dochodowy, gruntowy).
log. wnioskowanie oparte na prawach logiki, w którym na podstawie jednej tylko przesłanki uznaje się wniosek, przy czym przesłanka i wniosek są zdaniami kategorycznymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia