bezpieczeństwa

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja zbrojna o charakterze milicji partyjnej, tworzona od jesieni 1943 z oddziałów terytorialnych Batalionów Chłopskich;
Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku, ang. Pacific Security Treaty Wymowa,
pakt polit.-wojsk., zawarty 1951 przez Australię, Nową Zelandię i Stany Zjedn., → ANZUS.
urządzenie w samochodzie, którego gł. elementem jest taśma z wytrzymałej tkaniny opasująca biodra i bark zapiętej osoby lub ładunek;
ochotnicza paramilitarna formacja porządkowa, utw. w Warszawie po wybuchu powstania listopadowego 1830–31;
zawór do samoczynnego otwierania wypływu płynu po przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia.
realne gwarancje zaspokojenia potrzeb socjalnych jednostek i rodzin, stan wolności od niedostatku bądź obniżenia poziomu życia spowodowanego głównie tzw. ryzykiem socjalnym (np. utrata możliwości zarobkowania, choroba, inwalidztwo, starość, zwiększone obciążenia rodzinne, bezradność) lub innymi zdarzeniami losowymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia