bezpieczeństwa

Encyklopedia PWN

organizacja o funkcjach porządkowych i militarnych, utw. przez obywateli Krakowa podczas rewolucji krak. 1846, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w mieście;
w Polsce organ doradczy prezydenta RP w zakresie kierowania przez niego zewnętrznym i wewnętrznym bezpieczeństwem państwa.
dokument stwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji urządzeń techn. statku wodnego.
organ kierowniczy ochotniczej straży (pot. zw. Dyrekcją Konstablów), powołanej z 5 na 6 III 1861 w Warszawie przez Delegację Miejską w celu utrzymania porządku w mieście;
Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego, fr. Comité de Sûreté Générale,
organ policyjny w okresie rewolucji fr. 1789–99; powołany 1793 przez Konwent Narodowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia