bezodpływowe

Encyklopedia

hydrol. teren, z którego wody powierzchniowe nie odpływają do oceanu światowego.
Ałaköl, kazachskie Alakôl, ros. oziero Ałakol, ozero Alakol',
bezodpływowe, słone jezioro w Kazachstanie, w Kotlinie Bałchasko-Ałakolskiej, na wys. 343 m;
Aralskie, Jezioro, kazachskie Arał tengyzy, Aral teņìzì, ros. Aralskoje morie, Aral'skoe more, uzb. Orol dengizi,
bezodpływowe, słone jezioro w Azji, w Kazachstanie i Uzbekistanie (Karakałpacja), na Niz. Turańskiej;
Asal, arab. Baḥr ‘Asal, fr. Lac Assal,
bezodpływowe, słone jez. w Dżibuti, w zapadlisku tektonicznym Afar;
Bałchasz, kazachskie Balkasz köly, Balķaš kôlì, ros. oziero Bałchasz, ozero Balhaš,
bezodpływowe jezioro w Kazachstanie, w Kotlinie Bałchasko-Ałakolskiej, na wys. 340 m;
Czad Wymowa, fr. Lac Tchad, ang. Lake Chad,
bezodpływowe jez. w środkowej Afryce, na pograniczu Czadu, Kamerunu, Nigerii i Nigru, na wys. przeciętnie ok. 280 m;
Ejasi, Lake Eyasi, Njarasa,
słone, bezodpływowe jezioro w północnej Tanzanii, w dnie Wielkiego Rowu Wschodniego, na wys. 1031 m;
Eyre
[r] Wymowa,
Lake Eyre,
największe słone jezioro Australii, w stanie Australia Południowa, na obszarze pustynnym, w obrębie Wielkiego Basenu Artezyjskiego, na wys. 16 m p.p.m. (najniższy punkt kontynentu);
Issyk-kul
[kirgiskie, ‘gorące jezioro’],
kirg. Ysykköl, Ysykkôl, ros. oziero Issyk-Kul, ozero Issyk-Kul',
bezodpływowe jezioro w Tien-szanie, w Kirgistanie, w Kotlinie Issykkulskiej, na wys. 1608m;
Kara Bogaz Goł, Garabogazköl aýlagy, Garabogaz aýlagy,
bezodpływowe jezioro (dawniej zatoka-laguna) na zachodnim wybrzeżu Turkmenistanu;
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
Lob-nor, Lop Nur,
bezodpływowe, słone jez. w północno-zachodnich Chinach (w regionie autonomicznym Sinkiang), we wschodniej, najniższej części Kotliny Kaszgarskiej, na wys. ok. 780 m;
Mar Chiquita
[mar czikịta; hiszp., ‘maleńkie morze’],
Laguna Mar Chiquita,
słone, bezodpływowe jez. w Argentynie (prow. Córdoba), na Niz. La Platy, na pograniczu Pampy i Gran Chaco;
Martwe, Morze, arab. Al-Baḥr al-Mayyit, Al-Baḥr al-Lūṭ, hebr. Yam ha-Melaḥ,
słone, bezodpływowe jezioro w Azji Południowo-Zachodniej, w Palestynie i na pograniczu Izraela i Jordanii;
Nam-c’o, Namu Hu, Tengri-nor,
bezodpływowe, słone jez. w Chinach, na północ od Lhasy, w północno-zachodniej części pasma Nienczen Tangla;
Nezyderskie, Jezioro, niem. Neusiedler See Wymowa, węg. Fertő-tó,
bezodpływowe, reliktowe jez. na pograniczu Austrii i Węgier, u wschodniego podnóża G. Litawskich (Alpy Wschodnie), na wys. 115 m;
Słone, Wielkie Jezioro, Great Salt Lake Wymowa,
słone, bezodpływowe jez. w USA, w Wielkiej Kotlinie, w północnej części stanu Utah, u podnóża gór Wasatch, na zmiennej wys. 1277–1284 m;
Tanganika, ang. Lake Tanganyika, fr. Lac Tanganyika,
tektoniczne jezioro we wschodniej Afryce, na granicy Tanzanii, Zambii, Demokr. Rep. Konga i Burundi;
Turkana, Lake Turkana, Basso Narok, do 1978 Jezioro Rudolfa,
bezodpływowe, słone jez. tektoniczne w Kenii, częściowo w Etiopii, w Wielkim Rowie Wschodnim, na wys. 375 m;

Słownik języka polskiego

bezodpływowy «niemający odpływu»
obszar bezodpływowy «teren, z którego wody powierzchniowe nie odpływają do oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia