beton lekki

Encyklopedia PWN

beton
[fr. < łac.],
materiał budowlany wieloskładnikowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach kruszywa drobnego i grubego (np. piasku i żwiru) ze spoiwem mineralnym (najczęściej cementem) i wodą, a następnie stwardnienie uzyskanej mieszanki betonowej (niekiedy pot. zw. też b.);
beton lekki o porowatej strukturze;
materiały stosowane zarówno do wykonania budowli, jak też do jej naprawy, remontu, modernizacji, przez wykorzystanie ich na stałe w obiekcie.
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
architektura
[łac. < gr. architéktōn ‘budowniczy’],
sztuka tworzenia ładu w otoczeniu w celu dostosowania go do zaspokojenia wielorakich fizycznych, materialnych i kulturowych potrzeb ludzi przez planową przemianę naturalnego środowiska oraz budowanie form i wydzielanie przestrzeni o różnym przeznaczeniu.
diatomit
[łac. diatomeae ‘okrzemki’],
krzemionkowa skała osadowa pochodzenia org.,
popularna nazwa autoklawizowanego betonu komórkowego;
lekki beton, w którym spoiwem jest gips, a kruszywem np. żużel, keramzyt, trociny;
Głomb Józef Andrzej, ur. 4 II 1927, Tarnów,
inżynier budowlany;
lekki beton uzyskiwany z cementu i kruszywa ceglanego (gruzu).
inspekt
[łac.],
przyśpiesznik,
roln. urządzenie służące do uprawy roślin, gł. warzyw w okresie niesprzyjających warunków klimatycznych — zimy, wczesnej wiosny i późnej jesieni, zapewniające im odpowiedni mikroklimat.
keramzyt
[ros. < gr. kéramos ‘glina’],
gliniec,
lekkie, porowate kruszywo budowlane otrzymywane w wyniku spiekania pęczniejących glin;
lakiery, których substancjami błonotwórczymi są poliuretany;
lekki beton o porowatej strukturze;
pumeks
[łac.],
okruchy silnie porowatego, zazwyczaj kwaśnego szkliwa wulkanicznego, zaliczane do piroklastów juwenilnych (piroklastyczne materiały), o uziarnieniu typowym dla lapilli, rzadziej bomb wulkanicznych lub grubego popiołu wulkanicznego;
lekki beton cementowy lub gipsowy z wypełniaczem w postaci trocin i wiórów drewnianych z drzew iglastych;
wermikulit
[łac.],
minerał, uwodniony glinokrzemian magnezu, żelaza i glinu, o bardzo skomplikowanym i zmiennym składzie chem.;
lekki beton cementowy, gipsowy lub wapienny z wypełniaczem w postaci żużla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia