batypelagial

Encyklopedia PWN

pelagial
[gr. pélagos ‘morze’],
toń wodna,
hydrol. wody otwarte mórz, oceanów i jezior;
matronicowce, Ceratioidea,
nadrodzina ryb mor. z rzędu żabnicokształtnych;

Słownik języka polskiego PWN

batypelagial «obszar otwartych wód morskich leżący poniżej zasięgu światła słonecznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia