barwniki naturalne

Encyklopedia PWN

barwne związki organiczne o bardzo różnej budowie, występujące w organizmach żywych, → pigmenty naturalne.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
wyselekcjonowane barwniki org., naturalne i syntetyczne, dopuszczone do barwienia środków spoż.;
barwniki naturalne lub syntetyczne będące pochodnymi indyga lub tioindyga (barwniki tioindygowe);
barwniki o cząsteczkach zawierających 5-członowe pierścienie z atomem azotu (układy heterocykliczne);
naturalne, barwne związki chemiczne pochodzenia roślinnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia