barwników lodowych

Encyklopedia PWN

barwniki azowe wytwarzane bezpośrednio na włóknie ze związków diazoniowych i z osadzonych uprzednio na barwionym materiale naftoelan;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
barwienie włókien, farbowanie włókien,
technol. zespół operacji, w wyniku których uzyskuje się zabarwienie włókna, tzw. wybarwienie, zgodne z założonymi parametrami kolorystycznymi i użytkowymi.
syntetyczny barwnik lodowy z grupy barwników azynowych, tworzący się na włóknie roślinnym w wyniku sprzęgania zdiazowanej p-nitroaniliny z β-naftolem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia