bankowego

Encyklopedia PWN

1998–2007 w Polsce kolegialna instytucja powołana do sprawowania nadzoru nad działalnością banków, z siedzibą w Warszawie;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
ekon. środki pieniężne lokowane przez osoby fizyczne lub prawne na rachunkach bankowych;
instytucja powołana na mocy ustawy z 14 XII 1994 (kilkakrotnie nowelizowanej), z siedzibą w Warszawie;
przedsiębiorstwo należące do osób fizycznych lub spółek (jawnych, komandytowych itp., lecz nie aukcyjnych), prowadzące operacje bankowe (banki), głównie pieniężne, zwłaszcza wekslowe.
ekon. wkłady pieniężne na rachunku bankowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia