balistycznym

Encyklopedia PWN

tor, po którym porusza się środek masy ciała (pocisku) poddanego działaniu sił ciężkości oraz sił i momentów aerodynamicznych;
lot balistyczny, lot niekierowany, tor balistyczny,
lot pocisku lub rakiety przy wyłączonym silniku, podczas którego na pocisk lub rakietę działają tylko siła ciężkości oraz oddziaływania aerodynamiczne;
wojsk. średni stały (jednakowy dla wszystkich wysokości) wiatr, którego prędkość i kierunek są przyjmowane w artylerii do obliczeń toru pocisku.
techn. ruch statku latającego w przestrzeni;
miotany na odległość przedmiot (amunicja), przeznaczony do rażenia celu lub wykonania innego zadania — np. zadymienia terenu, rozrzucenia ulotek;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia