balastowy

Encyklopedia PWN

działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biol. ekosystemów mor. oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów.
preparaty leczn., otrzymywane z gruczołów wydzielania wewn., z innych tkanek i narządów zwierzęcych oraz z płynów ustrojowych (krew, mocz);
roporudomasowiec, obo, ropomasowiec,
statek wodny (rodzaj masowca) do przemiennego przewozu ropy surowej i suchych ładunków luzem w odpowiednio przystosowanych ładowniach;
statek wodny przystosowany do przewozu rudy i węgla
statek wodny (rodzaj masowca) do przewozu ładunków suchych (sypkich) o dużym ciężarze właściwym (np. rudy);
żegl. monotypowa, olimpijska klasa jachtów żaglowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia