balastowy

Encyklopedia PWN

zamknięte pomieszczenie w kadłubie statku wodnego służące do umieszczania balastu wodnego;
żegl. część stępki w formie płetwy wykonanej w całości lub w części z ciężkiego materiału;
ciągnik, traktor,
pojazd z własnym napędem służący do ciągnięcia przyczep, naczep, maszyn i urządzeń roln., dział i innego sprzętu wojsk. na podwoziach jezdnych, a także do zawieszania na nim różnych osprzętów roboczych;
okręt podwodny, pot. łódź podwodna,
okręt wojenny przeznaczony do pływania i walki w całkowitym zanurzeniu;
balast
[niem.],
specjalne, dodatkowe obciążenie maszyny (np. żurawia), budowli itp.;
batyskaf
[gr. bathýs ‘głęboki’, skáphē ‘łódź’],
statek głębinowy służący do badań podwodnych;
typ jachtu żaglowego;
żegl. typ jachtu żaglowego;
ciągnik przeznaczony gł. do celów transp.;
dok
[ang. dock < hol. docke],
budowla lub pływające urządzenie służące w stoczni do budowy lub remontu kadłuba statku wodnego;
urządzenie używane do ratowania załogi okrętu podwodnego, który wskutek awarii nie może się wynurzyć;
falszkil
[niem. falsch ‘fałszywy’, kiel ‘stępka’],
w gwarze żeglarskiej → płetwa balastowa.
marka samochodów osobowych, ciężarowych, specjalnych, autobusów, ciągników siodłowych, balastowych i roln.;
statek żaglowy typu kuter;
Herreshoff Nathaniel Green, ur. 8 III 1848, Bristol (USA), zm. 2 VI 1938, tamże,
amer. konstruktor jachtowy;
monotypowa, międzynar. klasa jachtów żaglowych;
typ jachtu żaglowego;
jacht
[ang. < hol.],
jednostka pływająca (statek wodny) służąca (bez względu na wielkość) niezarobkowej działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej lub celom reprezentacyjnym;
działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biol. ekosystemów mor. oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów.
preparaty leczn., otrzymywane z gruczołów wydzielania wewn., z innych tkanek i narządów zwierzęcych oraz z płynów ustrojowych (krew, mocz);

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

balast
1. «dodatkowe obciążenie na statkach wodnych lub powietrznych»
2. «zbędny ciężar, niepotrzebna rzecz; też: uciążliwy, utrudniający komuś życie człowiek»
3. «zbiornik na wodę na zewnątrz kadłuba okrętu podwodnego, umożliwiający jego zanurzanie się»
4. zob. podsypka w zn. 4

• balastowy
jacht kilowy, balastowy «jacht z wbudowanym balastem zabezpieczającym przed wywróceniem»
substancje balastowe «niestrawne i nieprzyswajalne substancje organiczne w pożywieniu, potrzebne jednak dla prawidłowej funkcji trawienia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia