badawcze

Encyklopedia PWN

badawcze zachowanie, eksploracyjne zachowanie się,
biol. aktywne badanie otoczenia, nie związane z zaspokajaniem aktualnych potrzeb biol., takich jak: zdobywanie pokarmu czy wody, poszukiwanie osobnika przeciwnej płci, potomstwa lub wydostawanie się z pułapki.
ustalone i zweryfikowane sposoby postępowania nauk., służące wykrywaniu stanowisk archeologicznych, prowadzeniu wykopalisk, archeologicznej dokumentacji, i gromadzeniu archeologicznych źródeł.
instytut nauk.-badawczy, zał. 1930 w Warszawie pod nazwą Zakład Doświadczalny Lasów Państw.,
Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Canadian-Polish Research Institute,
powstał 1956 w Toronto, afiliowany przy Kongresie Polonii Kanadyjskiej jako centrum dokumentacyjno-badawcze i informacyjne;
Niemiecka Wspólnota Badawcza, niem. Deutsche Forschungsgemeinschaft,
ogólnoniem. stowarzyszenie wyższej użyteczności,
placówka nauk.-badawcza powstała 1922 we Lwowie z przekształcenia Inst. Badań Nauk. i Techn. „Metan” (zał. 1916 przez I. Mościckiego), 1926 przeniesiona do Warszawy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia