badania przed ciążą

Encyklopedia PWN

stan organizmu kobiety lub samic innych ssaków, w którym w jej macicy rozwija się zarodek;
namnażanie identycznych genów (klonowanie DNA) bądź organizmów;
Ehrenkreutz Stefan, ur. 13 X 1880, Łowicz, zm. 20 VII 1945, Wilno,
historyk prawa;
rozruchy antyżydowskie 4 VII 1946 w Kielcach;
Newton
[nju:tn]
Sir Isaac Wymowa, ur. 4 I 1643 (25 XII 1642 wg kalendarza juliańskiego), Woolsthorpe (hrab. Lincolnshire), zm. 31 III 1727 (20 III), Londyn,
angielski fizyk, matematyk i astronom, jeden z najwybitniejszych uczonych wszystkich czasów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia