babiński

Encyklopedia PWN

Babiński Jan Józef, ur. 15 V 1873, Mizocz (Wołyń), zm. 12 VI 1921, Warszawa,
chemik-cukrownik, filozof;
Babiński Józef, właśc. Joseph François Félix Babinski, ur. 2 XI 1857, Paryż, zm. 29 X 1932, tamże,
fr. lekarz neurolog;
Babiński Leon, ur. 13 I 1891, Warszawa, zm. 11 I 1973, tamże,
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa międzynar. prywatnego i lotniczego;
Babiński Wacław, ur. 3 IV 1887, Warszawa, zm. 22 VII 1957, Montreal,
dyplomata, z wykształcenia ekonomista;
objaw diagnostyczny;
nazwa koła towarzyskiego powstałego w połowie XVI w. we w. Babin k. Lublina, które stworzyło miniaturowe, parodystyczne państewko;
Kmita Jan Achacy, data ur. nieznana, zm. ok. 1628, Bochnia,
poeta, tłumacz;
Bogusławski Antoni, pseud. Babiński, ur. 1812, zm. 1 II 1847, Poznań,
emisariusz TDP z Francji w Poznańskiem 1847, agitator rewolucyjny;
Habich Edward Jan, ur. 31 I 1835, Warszawa, zm. 31 X 1909, Lima,
polski inżynier, organizator szkolnictwa, matematyk.
Lechoń Jan, właśc. Leszek Serafinowicz, ur. 13 III 1899, Warszawa, zm. 8 VI 1956, Nowy Jork,
poeta, eseista, tłumacz, krytyk literacki i teatralny.
Malinowski Ernest Adam, ur. 5 I 1818, Seweryny (Podole), zm. 2 III 1899, Lima,
polski inżynier kolejowy.
medycyna
[łac. medicina ‘sztuka lekarska’],
nauka o zdrowiu i chorobie człowieka oraz sztuka leczenia i zapobiegania chorobom;
Mościcki Ignacy, ur. 1 XII 1867, Mierzanowo k. Ciechanowa, zm. 2 X 1946, Versoix k. Genewy (Szwajcaria),
polski chemik technolog, wynalazca, prezydent RP.
Polski Komitet Demokratyczny, Naczelny Komitet Demokratyczny, Komitet Demokratyczny, demokraci,
reprezentacja pol. stronnictw i organizacji popierających aktywistyczną politykę w kraju, utworzony IV 1917 w Piotrogrodzie;
czasopismo pedag., wyd. od 1882;
kwartalnik nauk., wyd. od 1975 (do 1978 półrocznik) przez Kom. Badania Polonii PAN;
czasopismo satyryczne, wyd. 1839–44 w Strasburgu (do końca 1841) i w Paryżu;
Sarnicki Stanisław, ur. ok. 1532, Lipie (ob. Mokre Lipie, Chełmskie), zm. 23 IX 1597, tamże,
minister i polemista kalwiński, historyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia