błoniastego

Encyklopedia PWN

złożony narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi występujący u kręgowców.
błoniaste przewody, stanowiące część błędnika błoniastego kręgowców;
błędnik, labirynt,
anat. część ucha wewn. kręgowców, narząd słuchu i równowagi;
śródchłonka, endolimfa, chłonka wewnętrzna,
płyn wypełniający błędnik błoniasty ucha wewn.;
Cortiego narząd
[n. kortiego],
narząd spiralny,
anat. receptor słuchu ssaków, część błędnika błoniastego (błędnik) przekształcająca drgania mech. w impulsy bioelektryczne;
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia