błędne koło

Encyklopedia PWN

błędne koło, łac. circulus vitiosus,
log. błąd popełniany w definiowaniu bądź we wnioskowaniu.
Malczewski Jacek, ur. 14 VII 1854, Radom, zm. 8 X 1929, Kraków,
malarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli symbolizmu przełomu XIX i XX w..
Berthollet
[bertolẹ]
Claude Louis de Wymowa, ur. 9 XII 1748, Talloires k. Annecy, zm. 6 XI 1822, Arcueil k. Paryża,
francuski chemik i lekarz.
naruszenie reguł dotyczących czynności poznawczych.
błędne koło w definiowaniu; błąd polegający na definiowaniu jakiegoś wyrażenia za pomocą tego samego wyrażenia.
błędne koło w dowodzeniu lub szerzej — w rozumowaniu; błąd rozumowania polegający na tym, że zdanie, którego się dowodzi, jest jedną z przesłanek dowodu.
Descartes
[dekạrt]
René Wymowa, forma zlatynizowana Renatus Cartesius, Kartezjusz, ur. 31 III 1596, La Haye (ob. La Haye-Descartes, Turenia), zm. 11 II 1650, Sztokholm,
francuski filozof, fizyk i matematyk; jeden z najbardziej rewolucyjnych umysłów XVII w., zwany ojcem filozofii nowożytnej.
idem per idem
[łac., ‘to samo przez to samo’],
log. → błędne koło.
Jastrun Tomasz, ur. 15 IX 1950, Warszawa,
syn Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny, poeta, publicysta;
Klossowski Pierre, ur. 9 VIII 1905, Paryż, zm. 12 VIII 2001, tamże,
brat Balthusa, fr. pisarz i eseista, pochodzenia polskiego;
Kokoschka
[kokọszka]
Oskar Wymowa, ur. 1 III 1886, Pöchlarn k. Wiednia, zm. 22 II 1980, Montreaux,
austriacki malarz, grafik, poeta i dramaturg, wybitny przedstawiciel ekspresjonizmu.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
prawda, gr. etētymía, alḗtheia, łac. veritas,
filoz.
Szczepanik Jan, ur. 13 VI 1872, Rudniki k. Mościsk, zm. 18 IV 1926, Tarnów,
polski wszechstronny wynalazca, samouk.
Wittgenstein
[wı̣tgnsztain]
Ludwig Josef Johan Wymowa, ur. 26 IV 1889, Wiedeń, zm. 29 IV 1951, Cambridge,
filozof austriacki, jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX w..

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

błędne koło «błąd polegający na definiowaniu jakiegoś wyrażenia za pomocą niego samego lub na przyjęciu zdania dowodzonego za jedną z przesłanek dowodu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia