bóle głowy

Encyklopedia PWN

migrena
[fr. < gr.],
choroba cechująca się występowaniem bólów głowy, najczęściej połowiczych, dość stereotypowych u poszczególnych chorych;
mocznica, uremia,
zespół objawów klinicznych występujących w ostatnim okresie przewlekłej niewydolności nerek;
choroba z Lyme
[ch. z laım],
borelioza z Lyme, krętkowica kleszczowa,
choroba wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi;
ostra choroba zakaźna wywołana przez riketsje Coxiella burneti;
choroby wywołane przez bakterie, Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Legionella;
med. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi poniżej 100/60 mm Hg;
med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
przewlekłe palenie lub żucie tytoniu, także zażywanie tabaki;
med. przewlekłe zatrucie ołowiem, powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego, ośrodkowego nerwowego i narządów miąższowych;
med. stan chorobowy wywołany nadmiernym nasłonecznieniem głowy i karku;
med. następstwo urazu głowy cechujące się krótkotrwałym zaburzeniem czynności mózgu;
akromegalia
[gr. ákron ‘kończyna’, mégas, megálou ‘wielki’],
przewlekła choroba wywołana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (somatotropiny), najczęściej przez gruczolak przysadki;
przewlekła choroba układowa, zespół mieloproliferacyjny dotyczący klonalnego rozrostu wszystkich trzech układów komórkowych szpiku: czerwonokrwinkowego, granulocytowego i płytkotwórczego;
ostra choroba zakaźna wywoływana przez 4 serotypy wirusów dengi z grupy Flaviviridae;
farm. środek zsyntetyzowany w celu leczenia zatruć gazem bojowym, luizytem;
farm. środek stosowany w leczeniu uzależnienia od alkoholu etylowego;
dur powrotny, gorączka powrotna,
ostra choroba zakaźna wywoływana przez krętki z rodzaju Borrelia;
ehrlichiozy, erlichiozy,
wet., med. choroby zwierząt (psy, zwierzyna płowa), rzadziej ludzi, wywoływane przez riketsje z rodzaju Ehrlichia;
ergokalcyferol, witamina D2,
rozpuszczalna w tłuszczach witamina z grupy witamin D (kalcyferole) odpowiedzialna w organizmie za prawidłową gospodarkę wapniowo-fosforanową;
lek przeciwdepresyjny II generacji;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia