b wulkaniczna

Encyklopedia PWN

bryła lawy o objętości od kilku cm3 do 1 m3 i więcej, wyrzucana przez wulkan podczas wybuchu i zakrzepła w powietrzu podczas lotu;
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
brekcja
[wł.],
druzgot,
skała składająca się ze scementowanych ostrokrawędzistych okruchów minerałów i skał tego samego lub różnego gatunku;
subdukcja
[łac.],
podsuwanie się jednej płyty litosfery pod inną płytę litosfery;
biogeneza
[gr. bíos ‘życie’, génesis ‘pochodzenie’, ‘stawanie się’],
biol. pochodzenie życia na Ziemi, jedno z najtrudniejszych i do dzisiaj nie w pełni rozwikłanych zagadnień biologii.
Bouveta, Wyspa, Bouvetøya,
wyspa norweska w Antarktyce, w południowej części Oceanu Atlantyckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia