austenit

Encyklopedia PWN

węglik żelaza Fe3C, składnik strukturalny wielu stopów żelaza;
eutektoid
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’, eídos ‘kształt’,‘postać’],
mieszanina eutektoidalna,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających w stałej temperaturze (temperatura eutektoidalna) z jednej fazy stałej wskutek przemiany alotropowej jednego lub obu składników stopu;
eutektyka
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’],
mieszanina eutektyczna, eutektyk,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 lub więcej faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających bezpośrednio z fazy ciekłej (o takim samym składzie).
zdolność stopów metali do utwardzania się w trakcie hartowania
składnik strukturalny hartowanych stali i żeliw szarych;
perlit
[łac.],
techn. składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektoidalną mieszaniną (eutektoid) ferrytu i cementytu o budowie płytkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia