atomowe

Encyklopedia PWN

mikroskop jonowy, ang. Field Ion Microscope (FIM), projektor jonowy,
przyrząd do badania (obrazowania) struktury powierzchni ciał metalicznych w skali atomowej.
związki chemiczne wszystkich prócz węgla pierwiastków chemicznych oraz te związki węgla, jak: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole (węglany), węgliki, kwas cyjanowodorowy i jego sole (cyjanki), które nie są węglowodorami lub ich pochodnymi (tradycyjnie zaliczanymi do związków organicznych).
cez, Cs, caesium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 55;
Meitner
[mạitnər]
Lise, ur. 7 XI 1878, Wiedeń, zm. 27 X 1968, Cambridge (W. Brytania),
austriacka fizyczka i radiochemiczka.
emisja lub absorpcja kwantów promieniowania γ przez jądra atomowe tworzące sieć krystaliczną ciała stałego (czyli w stanie związanym);
niob, Nb, niobium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 41;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia