atomowe

Encyklopedia PWN

broń jądrowa, broń nuklearna,
broń o działaniu wybuchowym polegającym na wyzwoleniu w bardzo krótkim czasie ogromnej ilości energii jądrowej.
iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
Franck
[fraŋk]
James, ur. 26 VIII 1882, Hamburg, zm. 21 V 1964, Getynga,
fizyk niemiecki.
Fuchs
[fuks]
Emil Klaus Julius, ur. 29 XII 1911, Rüsselsheim (Niemcy), zm. 28 I 1988, NRD,
niem. fizyk teoretyk;
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.
Manhattan projekt, ang. Manhattan Project,
amer. rządowy, tajny program badawczy, realizowany 1942–46, którego celem było uzyskanie energii atomowej i wykorzystanie jej do produkcji nowego typu broni;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia