atomowe

Encyklopedia PWN

technika ilościowej analizy chem. polegająca na pomiarze absorpcji promieniowania charakterystycznego danego pierwiastka;
nazwa pierwszego eksperymentalnego reaktora jądrowego uruchomionego 1942 przez E. Fermiego na uniwersytecie w Chicago.
orbital
[łac. orbita ‘koleina’, ‘droga’],
funkcja falowa ψ opisująca stan jednego elektronu, zależna od współrzędnych () określających jego położenie w atomie (orbital atomowy), cząsteczce (orbital molekularny, orbital cząsteczkowy) lub krysztale.
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia