atomowe

Encyklopedia PWN

rodzaj jądrowej bomby lotn., → broń jądrowa.
rodzaj broni jądr., wykorzystuje energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U i 235U lub plutonu 239Pu.
tworząca się zaraz po wybuchu jądrowym naziemnym chmura (o charakterystycznym kształcie ogromnego grzyba) składająca się z bardzo drobnych pyłów i aerozoli promieniotwórczych, powstałych z odparowanych materiałów oraz materiałów wciągniętych przez bardzo silny prąd wstępujący.
jednostka masy, legalna, nie należąca do układu SI;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia