atomowe

Encyklopedia PWN

niekiedy używana nazwa → masy atomowej.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ang. International Atomic Energy Agency Wymowa(IAEA Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, utw. 1957;
mikroskop sił atomowych, ang. Atomic Force Microscope (AFM),
przyrząd do badania powierzchni ciał stałych i występujących na nich obiektów;
liczba określająca wielkość atomu;
zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia