atomowe

Encyklopedia PWN

masa atomu izotopu lub średnia masa atomu pierwiastka chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA), ang. European Atomic Energy Community Wymowa, Euratom Wymowa Wymowa, fr. Communauté européenne de l'énergie atomique,
organizacja międzynarodowa, utworzona na mocy traktatu podpisanego 25 III 1957 w Rzymie, który wszedł w życie 1 I 1958;
czas atomowy międzynarodowy, fr. Temps Atomique International (TAI),
czas ustalany przez Sekcję Czasu Międzynarodowego Biura Miar na podstawie porównań wielu wzorców jednostki czasu (zegary atomowe i in.) rozmieszczonych w różnych miejscach kuli ziemskiej;
wyrażenie danego języka formalnego nie zawierające żadnej stałej logicznej;
liczba atomowa, liczba porządkowa, Z,
chem., fiz. podstawowa wielkość charakteryzująca i definiująca pierwiastek chemiczny, określająca jego numer kolejny (położenie) w układzie okresowym pierwiastków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia