atomowe

Encyklopedia PWN

fiz. fale lub cząstki emitowane przez układ materialny; także sam proces emisji.
reakcja termojądrowa, reakcja termonuklearna, fuzja jądrowa, synteza termojądrowa,
fiz. reakcja jądrowa polegająca na łączeniu się (syntezie) lekkich jąder atomowych w jądra cięższe o większej liczbie atomowej.
fiz. zmiana kierunku toru cząstek spowodowana krótkotrwałym ich oddziaływaniem z innymi cząstkami lub układami cząstek (np. jądrami atomowymi);
Urey
[jụri]
Harold Clayton Wymowa, ur. 29 IV 1893, Walkerton (stan Indiana), zm. 5 I 1981, La Jolla (stan Kalifornia),
chemik amerykański.
Westinghouse Electric Corporation
[uẹstıŋhaus ılẹktrık ko:rpərẹıszən] Wymowa,
amerykański koncern przemysłu elektrotechnicznego i atomowego.
węgiel, C, carbo, carboneum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia