atomowe

Encyklopedia PWN

centralna część atomu, o rozmiarach ok. 105 razy mniejszych od rozmiarów atomu, skupiająca prawie całą jego masę;
system norm prawnych regulujących działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej.
ciepło molowe odniesione do 1 mola atomów;
emisyjne i absorpcyjne widmo liniowe (np. widmo opt.) powstające w wyniku przejścia swobodnych lub słabo między sobą oddziałujących atomów z jednego poziomu energ. do drugiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia