atmosfer��

Encyklopedia PWN

Wenus, Wieniera,
seria 16 sowieckich próbników kosmicznych przeznaczonych do badań planety Wenus:
efekt cieplarniany, efekt szklarniowy,
zjawisko fizyczne polegające na wzroście temperatury powierzchni planety oświetlanej przez promieniowanie gwiazdy w wyniku zatrzymywania promieniowania (m.in. cieplnego) przez gazy w atmosferze planety;
meteoroidy
[gr.],
najmniejsze spośród małych ciał Układu Słonecznego, których — w przeciwieństwie do planetoid i komet — nie można bezpośrednio zobaczyć;
Saturn, symbol ,
astr. szósta według oddalenia od Słońca i druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia