atmosfer��

Encyklopedia PWN

ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne, hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
zestawienie ilości energii dopływającej do atmosfery ziemskiej i energii z niej uchodzącej.
dział geofizyki zajmujący się badaniem zjawisk i procesów fiz. występujących w atmosferze ziemskiej;
zjawiska wywołane rozproszeniem, odbiciem, załamaniem i rozszczepieniem promieniowania elektromagnetycznego na gazowych składnikach powietrza, aerozolach atmosferycznych, kroplach wody i kryształach lodu, a także zakrzywianiem się drogi światła przy przejściu przez warstwy powietrza o różnej gęstości.
aktywność promieniotwórcza atmosfery ziemskiej spowodowana obecnością w niej substancji promieniotwórczych naturalnych (gł. radonu, toru, aktynu, izotopów berylu, węgla) i sztucznie wytworzonych (gł. produktów rozszczepienia izotopów uranu i plutonu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia