atmosfer��

Encyklopedia PWN

jednostka ciśnienia;
gaz lub mieszanina gazów mająca właściwości redukujące, gł. w wyniku chem. wiązania tlenu (np. redukująca tlenki metali do czystych metali).
warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się w górę od wys. 1–1,5 km.
dawna jednostka ciśnienia;
gaz lub mieszanina gazów stanowiąca sztucznie wytworzone środowisko procesu technologicznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia