atmosferą swobodną

Encyklopedia PWN

warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się w górę od wys. 1–1,5 km.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
zespół połączonych ze sobą procesów i zjawisk elektrycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej;
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
jonosfera
[gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej, położona na wys. 70–1000 km, w której występuje duża liczba swobodnych elektronów i jonów.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi;
radiosonda
[łac.-fr.],
urządzenie służące do pomiaru elementów meteorologicznych (gł. ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza) w atmosferze swobodnej;
aerologia
[gr. aḗr ‘powietrze’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka dotycząca zjawisk i procesów, zachodzących w atmosferze swobodnej (na wys. od kilkudziesięciu m do 30 km), oraz metod pomiarów elementów meteorologicznych w tej warstwie.
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
organizacja zrzeszająca twórców w dziedzinie sztuk pięknych,
Boznańska Olga, ur. 15 IV 1865, Kraków, zm. 26 X 1940, Paryż,
malarka.
Constable
[kạnstəbəl]
John Wymowa, ur. 11 VI 1776, East Bergholt (hrab. Suffolk), zm. 31 III 1837, Londyn,
malarz angielski; twórca realistycznego kierunku w malarstwie pejzażowym;
Gainsborough
[gẹınzbərə]
Thomas Wymowa, ur. przed 14 V 1727 (data chrztu), Sudbury (hrab. Suffolk), zm. 2 VIII 1788, Londyn,
malarz angielski, jeden z najwybitniejszych angielskich portrecistów i pejzażystów.
konwekcja
[łac.],
fiz. ruch makroskopowych obszarów płynu (cieczy lub gazu) pod wpływem czynników zewnętrznych (konwekcja wymuszona) lub różnicy gęstości (konwekcja swobodna lub naturalna);
laser
[ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ‘wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’],
urządzenie wzmacniające lub generujące spójne promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) w zakresie widmowym między daleką podczerwienią a nadfioletem;
techn. ruch statku latającego w przestrzeni;
meteorograf
[gr.],
dawny przyrząd do samoczynnej rejestracji wartości elementów meteorologicznych (gł. ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza) w atmosferze swobodnej (powyżej 1,5 km);
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia