arytmetyczną

Encyklopedia PWN

mat. rodzaj ciągu (liczbowego): an = a1 + (n –1)r;
dla liczb a1, a2, ... , an — liczba określona wzorem (a1 + a2 + ... + an)/n;
jedno z 4 najprostszych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie.
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
dział matematyki poświęcony badaniu liczb, początkowo naturalnych, całkowitych i wymiernych, a obecnie także algebraicznych (liczba algebraiczna).
ułamek łańcuchowy, ułamek ciągły,
mat. ułamki postaci, gdzie b0, a1, b1, a2, b2 itd. są dowolnymi liczbami zespolonymi lub rzeczywistymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia