artezyjskie

Encyklopedia PWN

rodzaj wód podziemnych, wody naporowe o tak wysokim ciśnieniu hydrostatycznym, że ich zwierciadło piezometryczne (zwierciadło wód podziemnych) występuje powyżej powierzchni terenu, co sprawia, że po nawierceniu warstwy wodonośnej zawierającej wody artezyjskie następuje samoczynny ich wypływ z otworu wiertniczego lub studni;
hydrol. obszar występowania wód artezyjskich.
Wielki Basen Artezyjski, Great Artesian (Australian) Basin,
jeden z największych basenów artezyjskich na Ziemi, w Australii (gł. w stanie Queensland);
studnia wykonana przez wywiercenie otworu do głęboko położonych warstw wodonośnych (wód artezyjskich), w których woda znajduje się pod ciśnieniem hydrostatycznym;
oaza
[łac. < gr. < egip.],
ekol. miejsce na pustyni lub półpustyni o względnie bujnej roślinności z naturalnym (rzeka, źródło) lub sztucznym (kanał nawadniający, studnia artezyjska) nawodnieniem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia