apreturami

Encyklopedia PWN

końcowy etap obróbki, przez nasycanie odpowiednimi środkami, zw. apreturami, wyrobów włókienniczych, drewna, papieru, skór w celu poprawienia ich właściwości użytkowych, np. nadania im połysku, elastyczności lub sztywności bądź odporności na zgniecenia, działanie ciepła, wody, drobnoustrojów, owadów;
rzemiosło i dział przemysłu włókienniczego, wytwarzające tkaniny z włókien lnu, konopii, juty i bawełny;
algina
[łac.],
substancja otrzymywana z wodorostów; stosowana do apretury tkanin, także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
grupa termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, będących produktami polikondensacji formaldehydu z niektórymi aminami;
żywica naturalna (Manila Elemi, Resina Elemi) otrzymywana z drzewa kanarecznika (Canarium luzonicum);
gęsta tkanina bawełniana lub lniana, mocno usztywniona przez naniesienie apretury;
kanarecznik, komiężnik, Canarium,
rodzaj drzewa z rodziny osoczynowatych (Burseraceae)
sól sodowa karboksymetylowego eteru celulozy (celulozy etery).
kowerkot, covercoat
[ang.],
gęsta tkanina wełniana, półwełniana lub bawełniana, o splocie skośnym rządkowym lub pochodnym od atłasowego 5-nitkowego (tkackie sploty);
polimery z ugrupowaniami jonowymi lub ulegającymi jonizacji.
salep
[arab.],
mączka zawarta w bulwiastych korzeniach niektórych gatunków storczyków;
wodny roztwór krzemianów(IV): sodu (sz.w. sodowe) lub potasu (sz.w. potasowe) zawierający wodorotlenek sodu lub potasu (zapobiega hydrolizie krzemianu);
polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);

Słownik języka polskiego PWN

apretura
1. «substancja stosowana w końcowym etapie obróbki tkanin, drewna, papierów i skór w celu poprawienia ich właściwości użytkowych»
2. «nasycanie tkanin, drewna, papierów lub skór taką substancją»

• apreturować, apretować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia