aplikacja

Encyklopedia PWN

aplikacja
[łac.],
prawo praktyka osoby mającej studia prawnicze i przygotowującej się do zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, pracownika administracji państw. lub referendarza sądowego;
aplikacja
[łac.],
→ haft.
aplikacja
[łac.],
wojsk. szkolenie oficerów lub podoficerów, przechodzących z jednego do drugiego rodzaju broni.
aplikacja
[łac.],
inform. program komputerowy, który ma bezpośredni kontakt z użytkownikiem, realizuje zadania dla użytkownika;
chupa, chuppa
[hebr., ‘baldachim’],
w judaizmie — ślubny baldachim wykonany najczęściej z bogato haftowanego, ozdabianego aplikacjami materiału (częsty motyw gwiazd i księżyca, a także fragment tekstu końcowego błogosławieństwa), rozpościeranego nad nowożeńcami na 4 drążkach;
w Polsce pracownik sądu rejonowego, który w postępowaniu nieprocesowym zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz rejestrów sądowych;
asesor
[łac.],
w Polsce przedrozbiorowej tytuł osoby pomagającej marszałkowi sejmikowemu w liczeniu głosów lub pełniącej określone funkcje w sądzie;
Bujakowa Maria, M. Łomnicka-Bujakowa, ur. 12 V 1901, Kołomyja, zm. 22 I 1985, Kościelisko k. Zakopanego,
artystka specjalizująca się w tkaninie artyst., pedagog,
internetowy serwis społecznościowy założony w 2004;
Grzybowski Marian, ur. 9 III 1945, Prądnik Korzkiewski k. Ojcowa,
prawnik;
haft
[niem.],
sposób zdobienia tkanin, filcu lub skóry, wykonywany ręcznie — niekiedy za pomocą krosienek, a od połowy XVIII w. również przy użyciu tamborka, przytrzymujących napiętą tkaninę.
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
Krawczyk Henryk, ur. 20 V 1946, Dybowo,
informatyk; prof. Politechn. Gdańskiej (od 2008 rektor); członek PAN;
kurhan scytyjski na Ukrainie, w granicach m. Melitopol;
grupa etniczna na Sachalinie, najmniejsza z występujących na Syberii;
grupa zawodów wymagających wykształcenia prawniczego i dodatkowego przygotowania fachowego (np. aplikacji);
zwana też multimedialną, daje możliwość kształtowania indywidualnej oferty programowej przy wykorzystaniu, np. zasobów centralnego banku filmów, możność korzystania z wielu wariantów dziennika telewizyjnego, transmisji imprezy sportowej ukazywanej z dowolnie przez widza wybranych kamer, wielu różnorakich usług towarzyszących, np. bankowych, handlowych, komputerowych. T.i. umożliwia wysyłanie sygnału zwrotnego;
woreczek lub pas z kieszeniami na pieniądze;
Untersiebenbrunn
[untərzị:bnbrun],
miejscowość w północno-wschodniej Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w pobliżu Gänserndorf.
Windows
[uı̣ndouz; ang.],
inform. rodzina programów i systemów operacyjnych produkowanych przez firmę Microsoft, przeznaczonych do komputerów z procesorami z rodziny Intel x86 i wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI).

Słownik języka polskiego PWN

aplikacja
1. «praktyka przygotowująca prawnika do zawodu adwokata, notariusza, prokuratora, radcy prawnego, arbitra lub sędziego»
2. «komputerowy program użytkowy»
3. «ozdobny wzór wycięty z tkaniny lub skóry, naszyty na inną tkaninę; też: technika zdobnicza polegająca na naszywaniu takich wzorów»
4. «zastosowanie czegoś w praktyce»
5. «szkolenie oficerów lub podoficerów przechodzących z jednego do drugiego rodzaju broni»
6. «podanie, np. o pracę lub o stypendium»

• aplikacyjny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia