aperturowe

Encyklopedia PWN

antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
Abbego warunek, warunek sinusów,
warunek, który musi spełniać układ optyczny, aby mógł dawać ostre obrazy również w przypadku promieni świetlnych padających pod dużym kątem:
Airy’ego plamka, krążek Airy’ego, krążek dyfrakcyjny,
fiz. dyfrakcyjny obraz punktu otrzymywany przez bezaberracyjny układ opt. z kołową przesłoną aperturową (aberracje układu optycznego);
apodyzacja
[gr.],
technika usunięcia pierścieni dyfrakcyjnych (Airy’ego plamka) z tworzonego przez układ opt. obrazu punktu przez umieszczenie w przysłonie aperturowej filtru, którego absorpcja jest niejednakowa w różnych miejscach przysłony;
fiz. na przemian ciemne i jasne, na ogół barwne (w przypadku światła niemonochromatycznego) pasma powstałe wskutek dyfrakcji i interferencji światła przechodzącego przez niewielki otwór lub w pobliżu krawędzi przesłony;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia