antytezy

Encyklopedia PWN

maksyma
[późnołac. sententia maxima ‘myśl najważniejsza’],
krótka, zwykle jednozdaniowa reguła, zasada postępowania, ogólne prawidło moralne sformułowane w sposób zwięzły i stylistycznie dobitny,
Mandelsztam Osip E., ur. 15 I 1891, Warszawa, zm. 27 XII 1938, obóz przejściowy Wtoraja Rieczka k. Władywostoku,
rosyjski poeta, prozaik i eseista.
panslawizm
[gr.-łac.],
nazwa prądów ideologicznych o różnym zabarwieniu politycznym, mających na celu zjednoczenie Słowian.
filoz. w triadzie heglowskiej pierwsza faza procesu dialektycznego; twierdzenie, któremu przeciwstawia się antyteza.
Tiutczew Fiodor I., ur. 5 XII 1803, Owstug (gubernia orłowska), zm. 27 VII 1873, Carskie Sioło (ob. Puszkin),
ros. poeta, dyplomata, myśliciel;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia