antytezy

Encyklopedia PWN

antyteza
[gr. antíthesis ‘przeciwstawienie’],
filoz. twierdzenie przeciwstawne tezie; pojęcie dialektyki transcendentalnej I. Kanta; drugi człon dialektycznej triady G.W.F. Hegla.
antyteza
[gr. antíthesis ‘przeciwstawienie’],
lit. figura retoryczna polegająca na zestawieniu w jedną całość treściową 2 przeciwstawnych pojęć lub obrazów;
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
Ørnsbo
[ọ̈:rnsbu]
Jess, ur. 26 VIII 1932, Kopenhaga,
poeta duński; jeden z gł. odnowicieli języka współcz. poezji duńskiej; także slawista tłumacz;
zjawisko oddziaływania na literaturę twórczości F. Petrarki, a szczególnie zbioru Canzoniere.
synteza
[gr.],
filoz. u G.W.F. Hegla: ostatni etap dialektyki (teza–antyteza–synteza), wprowadzający jedność między tezą a antytezą i jednocześnie zachowujący ich odrębność.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia