antylopa

Encyklopedia PWN

blesbok, Damaliscus pygargus,
gat. antylopy, z rodziny krętorogich;
buszbok, Tragelaphus scriptus,
gat. antylopy;
dikdik, Madoqua saltiana,
jedna z najmniejszych antylop, z rodziny krętorogich;
dorkas, gazela dorkas, Gazella dorcas,
gat. antylopy zaliczany do gazeli;
lądowy obszar zoogeograficzny, obejmujący Afrykę na południe od Sahary;
potoczna nazwa nadawana grupie gat. ssaków z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, należących do antylop.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia