antyindukcjonizm

Encyklopedia PWN

antyindukcjonizm
[gr.-łac.],
metodol. → hipotetyzm.
hipotetyzm
[gr.],
antyindukcjonizm, dedukcjonizm,
metodol., naukozn. stanowisko w metodologii nauk empirycznych występujące z krytyką indukcjonistycznej interpretacji tych nauk (indukcjonizm).
Popper Sir Karl Raimund Wymowa, ur. 28 VII 1902, Wiedeń, zm. 17 IX 1994, Londyn,
brytyjski filozof, logik i teoretyk nauki, zaliczany do najwybitniejszych filozofów XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia