antyczny

Encyklopedia PWN

Grimal Pierre, ur. 21 XI 1912, Paryż, zm. 11 X 1996, tamże,
fr. filolog klasycystyczny;
Hölderlin Johann Christian Friedrich Wymowa, ur. 20 III 1770, Lauffen am Neckar, zm. 7 VI 1843, Tybinga,
niem. poeta okresu klasyki;
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
Majkow Apołłon N., ur. 4 VI 1821, Moskwa, zm. 20 III 1897,
brat Waleriana, poeta ros.; jeden z tzw. antologików, kultywujących w poezji wątki antyczne;
Mantegna
[mantẹnja]
Andrea, ur. 1430 lub 1431, Isola di Cartura k. Padwy, zm. 13 IX 1506, Mantua,
włoski malarz, rysownik i rytownik, wybitny reprezentant renesansu.
Morstin Ludwik Hieronim, ur. 12 XII 1886, Pławowice k. Miechowa, zm. 12 V 1966, Warszawa,
dramatopisarz, prozaik, poeta, tłumacz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia