antyczny

Encyklopedia PWN

Cellini
[czellịni]
Benvenuto Wymowa, ur. 1 XI 1500, Florencja, zm. 14 II 1571, tamże,
włoski złotnik, medalier, rzeźbiarz i pisarz.
David
[dawịd]
Jacques-Louis Wymowa, ur. 30 VIII 1748, Paryż, zm. 29 XII 1825, Bruksela,
malarz francuski; wybitny przedstawiciel klasycyzmu.
Dioskurides, gr. Dioskourídēs, łac. Dioscurides, daty życia nieznane,
słynny rzeźbiarz i gliptyk gr. z czasów Augusta; tworzył dla dworu rzym. i samego cesarza;
Dornseiff
[dọrnzaif]
Franz, ur. 20 IV 1888, Giessen, zm. 22 V 1960, Lipsk,
niem. filolog klasyczny;
dramat
[gr. dráma ‘działanie’],
jeden z 3 rodzajów literackich;
epos
[gr. épos ‘słowo’, ‘opowieść’, ‘pieśń’],
epopeja,
dłuższy utwór, zwykle wierszowany, którego tematem są dzieje bohaterów narodowych przedstawione na tle ważnych i przełomowych wydarzeń historycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia