anomalne

Encyklopedia PWN

fiz. wkład do momentu magnet. cząstki, związany z wymianą cząstek wirtualnych podczas oddziaływania cząstki naładowanej z fotonem.
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
geofiz. wgłębna strefa na wschodzie platformy paleozoicznej środkowej i zachodniej Europy, na przedpolu prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, o szerokości 50–80 km;
okresowe zmiany rozkładu temperatury wód powierzchniowych oceanu i układów ciśnienia atmosferycznego, występujące w obszarze równikowym Oceanu Spokojnego, oraz związane z nimi anomalne zjawiska pogodowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia